Sau đây mình cần thanh lý vài em gà peru tại vì mình sắp sữa đi làm không nuôi đc nữa nên đành chia lại cho anh em anh em nào cần alo mình sdt 01682099060 ngay bến xe an sương
MS01 gà peru rặc 1kg4 còn óm giá em nó ra đi 4 triệu có fix cho anh em
MS02 gà peru rặc 1kg6 giá cũng 4 triệu
MS03 trống peru rặc 1kg6 giá 4t5
MS04 mái peru rặc 1kg3 giá 4t5
MS05 gà mái mỹ 1kg3 yếu giá 2t5
MS06 mái tre lai peru 0.8kg giá 1t5
anh em thấy hợp nhãn thì alo cho mình . fix mạnh cho anh em nhiệt tình