096.55.22.789
096.56.22.789
3tr/cặp (miễn mặc cả ạ)
bác nào kết call: 01666.686.686 - 01665.737373