Mới chuyển trả trước lô sim chọn số. Gồm mỗi loại 5 số.

091.abc.1188 x 5 số
091.abc.1199 x 5 số
091.abc.2288 x 5 số
091.abc.2299 x 5 số

Lấy cả lô giá 450k/1 số
basc nào quan tâm alo em 090.340.2525