Tình hình là có mấy con linh tinh anh em vào bốc hốt dùm em ạ,có vài con lẻ tẻ để vào nhìn không giống ai..8->.Anh em lấy số nào call trực tiếp em nhé.
+ Lấy < 10 số : freeship
+ Lấy 10 Số > : freeship + fix 250k
+ Lấy 20 Số > :
freeship + fix 500k
Call Nhân 0967030405
Yahoo: buysell0011

09.65.35.45.25 Giá 150k
0967.357.537
Giá 350k
0965.43.49.42 Giá 120k
0965.48.48.43 Giá 120k
0967.067.867 Giá 300k
0965.73.2425 Giá 120k
0967.21.7172 Giá 150k
0967.29.7576 Giá 120k
0965.37.07.97 Giá 120k
0967.666.893 Giá 150k
0965.57.07.97 Giá 120k
0968.444.330 Giá 150k
0969.1900.10 Giá 500k
0967.00.60.80 Giá 250k
0965.934.924 Giá 250k
0967.8811.73 Giá 150k
0967.61.41.86 Giá 150k
0967.954.914 Giá 150k
0968.370.668 Giá 300k
0969.513.514 Giá 450k
0967.377.449 Giá 120k
0967.000.714 Giá 150k
0967.990.844 Giá 120k
0967.442.500 Giá 120k
0967.668.900 Giá 120k
0967.550.911 Giá 120k
0967.272.991 Giá 120k
0967.008.557 Giá 120k
0969.309.389 Giá 300k
0967.009.389 Giá 300k
0962.81.83.82 Giá 300k
09.67.62.66.64 Giá 150k
0963.010108 Giá 500k
0967.002203 Giá 200k
0967.662248 Giá 250k
0976.597.759 Giá 400k
0967.633663 Giá 500k
0967.393.397 Giá 500k
0967.716171 Giá 500k
0965.967.969 Giá 350k
0965.701.704 Giá 250k
0969.236.123 Giá 200k
0965.539.123 Giá 250k
0966.637.123 Giá 200k
0969.405.345 Giá 250k
0969.330789 Giá 900k
0167.348.7777 Giá 700k
096.7777.051 Giá 350k
0963.5555.41 Giá 550k

Vài em trả sau thanh lý ạ.
0987.032.032 1.5tr
0963.217.217 1.2tr
0963.206.206 1.2tr
0969.304567 1.2tr