0985.00.1992
Sim trả trước, nguyên kít ( không dính 4,7) giá 2,5 tr
Giao dịch trên toàn quốc
Liên hệ: 0988.991.991 - 0988.123456