Có ông khách cần tìm 888 đầu 096 số vừa phải giá đẹp....
Achi nào có hàng thanh lý xin để lại số và giá hoặc nt cho em vào 0973666669
em xin chân thành cảm ơn