................. HOTLINE


............
0933 58 48 38


........ . ...................
700n* SIM MOBI CARD CHƯA KÍCH HOẠT 100% - tk 50n

* GIAO SIM TAN NOI MIEN PHI


TEL : 093 88 13579 - 0946 84 84 84

add : 33 bach dang p15 q binh thanh tphcm
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.