cần bán hdd sau
samsung 80gb sata bo mới giá 250k/1c (sl 12)
maxtor 160gb sata mỏng giá 450k/1c (sl 12)

Thu hdd sata còn bh chính hảng các loại sau
Seagate 80 ,160 ,250gb còn bh chính hảng 1 tháng thu 700k
Samsung 80, 160 ,250 còn bh chính hảng 1 tháng thu 700k
Seagate , Samsung 500gb còn bh chính hảng 1 tháng thu 800k
Western 160gb còn bh chính hảng 2 tháng thu 500k
Western 250gb còn bh chính hảng 2 tháng thu 620k
Thu xác hdd các loại sau
Xác Seagate bo mới seri vuông thu 350k
Xác Seagate bo mới seri dài thu 200k
Xác Samsung 80gb, 160, 250 , 320 , 500 bo mới thu 120k
Xác Samsung laptop 80 , 160, 250, 500 sata thu 100k
Xác Seagate laptop 160, 250, 500 bo mới thu 100k
Xác Seagate 80, 160 ,250 mỏng bo củ thu 50k
Xác PC Maxtor , western, Samsung, hatachi 80gb sata trở lên thu 40k
Xác laptop western, hatachi, Toshiba, các loại thu 20k
Xác còn nguyên ko móp méo cháy nổ
Thu hdd Seagate chạy
Seagate 80gb sata mỏng thu 230k
Seagate 160gb sata bo mới thu 470k (bo củ thu thấp hơn 30k)
Seagate 250gb sata bo mới thu 570k (bo củ thu thấp hơn 30k)
Seagate 500gb mỏng thu 650k
ace vui lòng liên hệ