hiện đang có 3 e mái phi đẻn 6 tháng cân nặng 850 gam cha là gà phi đã có nhiều thành tích,me là mỹ lai.cần thanh lí giá 300k/con
lh:0903700900