BÁN GÀ PERU RẶC NAVAJEROS 10 THÁNG TUỔI NẶNG 2KG8
GIÁ : 15 TRIỆU (NO FIX)
NẾU ANH EM NÀO SÀNH VE GÀ PERU THÌ SẼ HIỂU ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA NÓ
VÀ ĐÂY LÀ HINH CUA EM NÓLIEN LAC :38263641( GAP ANH PHAT )
DIA CHI : 196 KHANH HOI QUAN 4