Up phụ !
mình có con chòe đất con , được 3 mùa đang thay lông ( hót chuyện suốt ), chim bị tất 1 chân trái từ bé. cần thì liên hệ mình 0989 72 42 10 ( biên hòa - Đồng Nai ).
cảm ơn