chanel coco 100ml hàng sách nuoc ngoài về k dùng chua khui j hjt mói khui bọc ni long cho hải quan kt thui ! giá là 2tr4 shop nhju thì ae bjk r ! bleu nam đả xài đc 1/4 chai r giá là 1tr6 0906090079