0978910.910 (Tiền là 9, Uy tín là 10. Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười. Đọc một lần là nhớ mãi mãi) giá 9tr.
Lh: 0904397577