* Phần mềm Quản lý Khách sạn MyHotel gồm các chức năng sau:
- Quản lý Trạng thái Phòng theo Sơ đồ khách sạn : cho phép thêm/xóa/sửa Tầng Phòng.
- Quản lý Loại phòng và các tiện ích.
- Quản lý dịch vụ cộng thêm.
- Quản lý đặt phòng/trả phòng/đặt trước.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Xem lịch nhận/trả phòng
- Xem doanh thu theo thời gian.
......
* Cách cài đặt có 2 hướng lựa chọn :

- Cài ngay tại server khách sạn : chỉ cần 1 server (máy chủ web + database), khách sạn tự quản lý toàn bộ hệ thống của mình, ưu điểm là bảo mật an toàn nhưng khách sạn phải có server và có nhân viên IT quản lý.
- Cài trên hosting của nhà cung cấp dịch vụ (cloud) : khách sạn không cần phải có server riêng, chỉ cần thuê dịch vụ hosting và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ và trả phí hàng tháng, không cần nhân viên IT quản lý, toàn bộ do nhà cung cấp hosting quản lý.

* Sử dụng thử :

- Sử dụng thử tại địa chỉ sau : http://3ktech.net/Login.aspx
- Liên hệ để được cấp account sử dụng thử : gửi mail tới 3ktechnet@gmail.com , sẽ nhận được account đăng nhập sử dụng thử.