Gà tre lai mỹ lai nòi
Ms1 : gà que nghệ cao như supermen đá hay canh nạp thả boom gà 880g ốm mào dâu cha ăn 5 cái mẹ mỹ lai 75 em nó lai 65 giá 600.000
Mặt :
[IMG][/IMG]
cán :
[IMG][/IMG]
lông hình :
[IMG][/IMG]
ms2: gà chuối lai tân châu đá khôn bao lì vô tay như thép mào dâu giá 600.000
mặt:
[IMG][/IMG]
cán :
[IMG][/IMG]
lông hình :
[IMG][/IMG]
ms3 : gà điều đỏ chân long vẩy loạn trạng 650 gam gà cha ăn 11 cái thông lai 65 8 tháng gà còn tơ mình mua lúc 5 tháng 500.000 mình bán lại 800.000 nuôi lại một tháng vô mồi súc OK bao gà bỗn hay 8 móng đen
mặt:
[IMG][/IMG]
cán:
[IMG][/IMG]
lông hình :
[IMG][/IMG]
ms4 : gà chuối gấm trắng lao 1 kg4 bao ăn long trước khi vô gai hay cao đụng máy bay mặt cóc mào trặp chân vàng nghệ giá 700.000
mặt:
[IMG][/IMG]
cán:
[IMG][/IMG]
lông thể :
[IMG][/IMG]u
gà mái song sinh màu chuối tuyết lai mỹ 70% 800.000 1 cặp
gà em :
[IMG][/IMG]
mặt
[IMG][/IMG]
mái chị :
[IMG][/IMG]
mặt:
[IMG][/IMG]
hai chị em
[IMG][/IMG]
gà con 4 tháng 4 con 2 mái 2 trống cha chuối 4 cái thông mẹ ko ăn long củng đá cựa điều chân trắng đã chết 1 con 100.000
Con nhỏ 80
2 mái
[IMG][/IMG]
2 trống
[IMG][/IMG]
gà trống 6 tháng điều siểu mẩu 300.000
[IMG][/IMG]
chân
[IMG][/IMG]
mặt
[IMG][/IMG]
gà nọc được giá sử luôn 2 triệu :
[IMG][/IMG]
cán
[IMG][/IMG]
mặt
[IMG][/IMG]
ăn 4 cái thông ĐC: huyện hồng dân thành phố bạc liêu số nhà 172 bà rồng SĐT: 01233331191 mình tên bửu 15 tuổi ...