Mang ra thú y chích đi, 2 ngày 2 mũi sau đó nhốt gà lại cho ăn cám thôi đừng cho gà ăn lúa nhé. đồng thời kêt hợp với việc dùng thuốc tây, loại tan đờm của người đó, gà lớn thì 1 ngày 3 vi lên sáng trưa chiều, gà nhỏ thì ngày 3 lần mỗi lần 1/2 viên nhé bạn, đảm bảo chăn chút đúng 2 ngày là dứt hẳn. chúc bạn thành công