Pan gap ip4 32 gb quoc te moi chức nang OK tinh Trang vo Đen len Trang ngoai ra moi chức nag good , khe sim Trung imel nay mun pan voi gia 5tr4 ai mua alo 0937291930 dia chi 15b hoang hoa tham , quan bjnh thanh ai di ngang up phu minh 1 tay nhaz minh se