lens fix non L chất lượng của canon đây, chúc bán nhanh nhé.
khi nào các bạn cần thuê phòng chụp studio ghé ủng hộ mình nhé.
Thanks