cần bán cặp tân châu tơ khoảng 3,5 tháng gà...
Trống điều mồng trích hậu bung toàn thân lông máu...


Mái lông hình phùng phình sắp đẻ lứa so...


Giá 1 cặp 400k
liên hệ 0925786571 biên hòa - đồng nai
Ae ghé vào up dùm mình 1 phát....thanks ae nhiều.