cần tìm aabbcc 3 đôi thông của viettel 4 đôi càng tốt giá hợp lý
giá chuẩn luôn nhá các bác...đừng ...hiếp em

sms:0965011234
yahoo:simsinhvien_hn