Vì đang cần tiền nên thanh lý em chào mào gia lai 1 mùa:
- sổ giọng 7-8 âm.khi sung rất hay đi giọng đôi.
- mào cực lân, gốc mào hơi bị dày.
- mới xông lông và đang giai đoạn vào lửa lần thứ 1.
- con này ông anh bẩy đấu chơi rất hay.
- nết chơi cánh đẹp.
- đuôi xếp thành 2 bản.
- khi căng lên hót rất hay xoè đuôi.
- lăng xăng, dáng cúp chữ C.
- đem 2 ra cội 2 lần đều sàn cầu bung cánh.
Em rất thúc lửa lên chơi rất hay.
giá: 1.3 tr
clip:
lồng kiếm nhỏ (bên trái clip)

clip sổ giọng; em nó trước kia nhốt lồng sắt: