Tinh hình nhà đã có mạng nên dư ra e d-com 3g viettel 7.2Mb bán nhanh cho
ae 5s sử dụng
E nó còn mới 97% theo minh đã lâu, sài ok kết nối nhanh ổn định bao test 7
ngay 7 đêm cho ae yên tâm lổi money back và mời lại ly cafe chuộc lỗi...
Giá ra đi nhanh 339k (fix xăng xe cho ai cần)
LH dưới sigh