Như tiêu đề minh cần mua ống 70-200 f2.8 non is... tình trạng, mới không mốc, còn bảo hành càng tốt nhé các bác..
Chi tiết liên hệ 0938061318