01278.234.456
01254.234.456
012.333.222.68
012.333.222.79


4 x 110k = 420k KMC

Call: 01249.678.789
Sms: 0969.940.999

Đ/c: Số 10, ngõ 46 , Đê Trần Khát Chân , HN