0.986.799.739
0.986.7997.39
o-+@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-o-+

Kiểu nào cũng đẹp dành cho những người thích lộc phát,thần tài mại zoozozo.Mình cần đổi em này lấy lục 6 hay lục 8 có đầu đẹp mang viettel hay mobi cũng được.Có gì sms số trên nhé !!!!!Thanks