- em bình định , 2,5 mùa , ko tật lỗi , mới vừa xong lông , tắm táp ok , chơi cội , trung chim , mào cao và hơi lân---1,8tr
-- em 2 mùa , to chim dài đòn , gốc đà nẳng , họng bò , cổ kiềng , họng bò , ko tật lỗi , mới xong lông ---3tr
@@@xem chim trực tiếp ae sẽ hài lòng ---
0905355133---tp.hcm