Vào thẳng vấn đề lun .Mình có con gà tre gà nhà đổ ra chơi nhưng vì còn vài bửa nửa là đi học ròi ko có thời gian nuôi nên đành chia lại cho ace nào cần
đay là hình e nó
gà chuối gấm ,chân vàng thao ,mồng dâu chỉ thiên hơi ngả trái ,gà canh nạp chạy dạt khôn gà nhập vô tray 12 tháng gà
gía cho e nó là 700k ae nao cần thì liên hệ Quang 01674440555
dc: đường đặng thúc vịnh .hóc môn ,nhà gần bải rác đông thạnh