Thanh lý nhanh 1 chào mào Bình Định 1 mùa lồng như sau:
- tướng trường chim (dài đòn).
- đầu gáy ngựa cực chuẩn.
- mào tê giác. mào dày từ gốc tới ngọn đều nhau.
- sổ giọng khá dài 7-8 âm, luyến láy, mau mỏ
- nết chơi lăng xăng.
- không tật lỗi, tắm như vịt.
giá: 1,5tr
KL: chú chim này tương đối chuẩn, đẹp, chim có sao nói vậy, các bạn tới xem chim thì sẽ thích ngay.
MÌNH NỢ HÌNH, SẼ UP LÊN SAU, NẾU ANH EM NÀO TỚI XEM CHIM SẼ RÕ.