Em có 3 cái thẻ micro sd 8gb và 1 cái sd 2gb cần bán.
Giá micro sd 8gb: 100k
Giá sd 2gb: 60k
ĐT: 0938928585
Địa chỉ: 114 Ấp Chiến Lược, Bình Tân.