Như tiêu đề, mình dư xài 1 cái nguồn nên bán lại choa những ace nào cần... bao test và hoàn tiền trong vòng 7 ngày. Mình nhận bảo hàng choa các bạn 1 tháng...
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Liên Hệ: 0934181192 Liêm (21t)
Địa Chỉ 376/114 Nguyễn Đình Chiểu Phường 4 Quận 3