Đang cần nhập tứ 5 hàng đẹp giá 15t quay đầu anh em nào có show hàng hoặc sms cho em em sẽ alo lại trực tiếp .........