Thanh ly cho het, gia tu su nghiep buon sim
anh em co nhu cau nhap, se co gia tot nhat
call : 0968.22.3838

tất cả sim đều nguyên kit
mua hết lô giá chỉ có 4tr
0167.3838.999
0167.3868.999

0967.427.428
0973.150.151
0972.363.367
0962.163.183


0967.259.952
0972.12.93.94
0972.86.3338
097.39.67778

0986.79.76.77
0988.61.8879
0967.79.39.88
0967.56.56.59