Xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Legal ANT hướng dẫn xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.
Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam được cấp lý lịch tư pháp nếu thời gian cư trú từ 6 tháng trở lên và có xác nhận của công an Việt Nam nơi người nước ngoài cư trú.

Hồ sơ xin lý lịch tư pháp người nước ngoài.
- Đơn yêu cầu (theo mẫu quy định)
- Phiếu yêu cầu xác minh Lý lịch Tư pháp (theo mẫu quy định);
- Bản chụp (photocopy) Hộ chiếu;
- Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;
- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy uỷ quyền phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền. Nếu người ủy quyền đã rời Việt Nam thì giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian Sở tư pháp giải quyết thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

a) 16 ngày làm việc trong hợp trường thông thường:
- Trong 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;
- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;
- Trong 3 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an, Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.

b) 33 ngày làm việc trong trường hợp phức tạp: Trong 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;
- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;
- Trường hợp phức tạp phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời gian này kéo dài thêm không quá 10 ngày;
- Trường hợp cần thiết phải tra cứu hồ sơ của Toà án thì thời hạn này không quá 7 ngày;
- Trong 3 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an và Toà án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.


Những vướng mắc gặp phải khi làm thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, khách hàng liên hệ với Legal ANT để được tư vấn.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LÝ LỊCH TƯ PHÁP.
ĐT : 046.262 6221
MOBILE : 0932 357 009
EMAIL : info@legalviet.com
ĐỊA CHỈ : Phòng 101 – số 173 Đình Thôn (ngõ 54 Phạm Hùng) – Mỹ Đình – Hà Nội
Lý lịch tư pháp,xin lý lịch tư pháp,làm lý lịch tư pháp,thẻ tạm trú,gia hạn visa