0912.444.000

Giá 6.8tr

***
Thêm 1 em năm sinh
0919.69.1987

1.8tr

(Giá đã chuẩn đồng ý giá hãy call ah)

***
Call 0948.00.10.20 (no sms)