thanh lý :

0968.9999.87 + 0965.6666.87 = 2900k

0912.6666.02 = 1400k

giá fix không mặc cả