[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]-- o0o --[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]BẢNG GIÁ THAM KHẢO[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Kính gửi : Quý Khách HàngVĂN PHÒNG PHẨM TICTAC xin gửi tới Quý Khách Hàng bảng báo giá sản phẩm của chúng tôi như sau:
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]STT[/TD]
[TD="colspan: 2"]Sản phẩm[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giá
(VNĐ)
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa màu các loại[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Thái A4 Sun Flower[/TD]
[TD="colspan: 2"]41,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Thái A3 Sun Flower[/TD]
[TD="colspan: 2"]82,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Thái A4 Các Loại[/TD]
[TD="colspan: 2"]35,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Thái A3 Các Loại[/TD]
[TD="colspan: 2"]70,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Ford Màu A4-80[/TD]
[TD="colspan: 2"]80,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Ford Màu A4-70[/TD]
[TD="colspan: 2"]60,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Bìa Thái Thơm A4[/TD]
[TD="colspan: 2"]66,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy in ảnh Epson 20 tờ[/TD]
[TD="colspan: 2"]40,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy in màu Epson 100 tờ[/TD]
[TD="colspan: 2"]65,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Giấy in vi tính liên tục - Giấy Cuộn[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy liên tục A4 khổ 210x279 - (2,3,4,5 liên)[/TD]
[TD="colspan: 2"]282,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy liên tục A4 khổ 240x279 - (2,3,4,5 liên)[/TD]
[TD="colspan: 2"]325,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy cuộn Ao ĐL 100 (3kg)[/TD]
[TD="colspan: 2"]108,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy cuộn Ao ĐL 100 (5kg)[/TD]
[TD="colspan: 2"]162,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy cuộn Ao ĐL 100 (8kg)[/TD]
[TD="colspan: 2"]240,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy liên tục A4 khổ 210x279 1 liên[/TD]
[TD="colspan: 2"]166,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy liên tục A4 khổ 240x279 - 1 liên[/TD]
[TD="colspan: 2"]189,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy liên tục A4 khổ 380x279 - 1 liên[/TD]
[TD="colspan: 2"]302,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy liên tục A4 khổ 380*279 - (2,3,4,5 liên)[/TD]
[TD="colspan: 2"]506,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Giấy Note[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Note Post-it 3x2[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Note Post-it 3x3[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Note Post-it 3x4[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Note Post-it 645 3x3[/TD]
[TD="colspan: 2"]11,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Note 4 màu Post-it[/TD]
[TD="colspan: 2"]13,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Miếng đánh dấu 5 màu Post-it 688-5S[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Note Sign Here Post-it[/TD]
[TD="colspan: 2"]28,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Miếng phân trang nhiều màu Post-it[/TD]
[TD="colspan: 2"]22,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Hộp giấy Note DT3035[/TD]
[TD="colspan: 2"]23,700[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]Hộp giấy Note Xuki[/TD]
[TD="colspan: 2"]30,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy note Pronoti 3x2[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy note Pronoti 3x4[/TD]
[TD="colspan: 2"]7,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy note Pronoti 3x3[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giầy phân trang 5 màu Pronoti 40434[/TD]
[TD="colspan: 2"]9,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD="colspan: 2"]Miếng đánh dấu mũi tên 5 màu dạ quang 45502[/TD]
[TD="colspan: 2"]9,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]16[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy note 4 màu Suremark SQ-6670[/TD]
[TD="colspan: 2"]15,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Giấy photo giấy in[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Excel A4 ĐL 70[/TD]
[TD="colspan: 2"]46,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Excel A4 ĐL 80[/TD]
[TD="colspan: 2"]52,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Double A A4 80gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]72,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Idea A4 70[/TD]
[TD="colspan: 2"]58,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Idea Work A4 80gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]67,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Perfect Print A4 70[/TD]
[TD="colspan: 2"]52,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Copy Paper A4 70[/TD]
[TD="colspan: 2"]49,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy PaperOne A4 70gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]59,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy PaperOne A4 80 gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]68,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Excel A3 70gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]96,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Excel A3 80gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]106,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy A3 Idea Max 70gms[/TD]
[TD="colspan: 2"]118,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]16[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy PaperOne A3 - 70gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]119,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]17[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy PaperOne A3 - 80gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]140,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]18[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy DoubleA - A3 80gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]148,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]20[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Smart Copy A4 80gsm[/TD]
[TD="colspan: 2"]59,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Giấy than - Decal - Perluer[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy than Horse 4400[/TD]
[TD="colspan: 2"]95,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy than G-Star[/TD]
[TD="colspan: 2"]42,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy than Kokusite[/TD]
[TD="colspan: 2"]57,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy than Bàn Tay Xanh[/TD]
[TD="colspan: 2"]64,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Decal A4 L-01[/TD]
[TD="colspan: 2"]69,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Decal A4 L-02[/TD]
[TD="colspan: 2"]69,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Decal Tomy đủ số[/TD]
[TD="colspan: 2"]7,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Giấy Pelure (Giấy niên phong)[/TD]
[TD="colspan: 2"]16,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút bi[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút dán bàn đôi Bến Nghé[/TD]
[TD="colspan: 2"]10,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút dán bàn đôi Thiên Long[/TD]
[TD="colspan: 2"]10,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút bi bấm Pilot Super Grip 0.7[/TD]
[TD="colspan: 2"]14,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Thiên Long TL-08[/TD]
[TD="colspan: 2"]1,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Thiên Long TL- 034[/TD]
[TD="colspan: 2"]1,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Thiên Long TL- 047 - Tango[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Thiên Long TL- 025 Grip[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Thiên Long TL- 027[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Thiên Long TL- 031[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 032 Grip[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 035[/TD]
[TD="colspan: 2"]1,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 036[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 048 Renow[/TD]
[TD="colspan: 2"]12,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 049[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]16[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 051[/TD]
[TD="colspan: 2"]1,100[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]17[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 061[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]18[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 062 Simply[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]19[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi TL - 066 Elise[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]20[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Aihao 555[/TD]
[TD="colspan: 2"]900[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]22[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Bấm Zebra F301 (loại 2)[/TD]
[TD="colspan: 2"]10,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút cao cấp[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Cao Cấp TL - 058 Bizner[/TD]
[TD="colspan: 2"]41,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Cao Cấp TL - 059 Bizner[/TD]
[TD="colspan: 2"]41,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Cao Cấp TL - 060 Bizner[/TD]
[TD="colspan: 2"]53,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Cao Cấp TL - 067 Bizner[/TD]
[TD="colspan: 2"]68,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Bi Cao Cấp TL - 069 Bizner[/TD]
[TD="colspan: 2"]119,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút chì - Ruột chì - Chuốt chì - Gôm[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Chuốt bút chì[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì gỗ Thiên Long GP01[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì gỗ Thiên Long GP03[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Chì Gỗ Thiên Long GP04[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Chì Gỗ 100 2B Hana[/TD]
[TD="colspan: 2"]1,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Chì Gỗ 1500 2B-6B Hana[/TD]
[TD="colspan: 2"]1,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì bấm Thiên Long TL-PC018 Harajaru[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,900[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì bấm Pentel 0.5mm AX105 (loại 2)[/TD]
[TD="colspan: 2"]7,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì bấm Pentel 0.5mm A125T (loại 2)[/TD]
[TD="colspan: 2"]8,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì bấm Pentel 0.5mm A255 (loại 2)[/TD]
[TD="colspan: 2"]12,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì bấm Pentel 0.5mm AX105 (chính hãng)[/TD]
[TD="colspan: 2"]12,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì bấm Pentel 0.5mm A125T (chính hãng)[/TD]
[TD="colspan: 2"]23,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì bấm Pentel 0.5mm A255 (chính hãng)[/TD]
[TD="colspan: 2"]23,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD="colspan: 2"]Ruột bút chì Lead vàng 0,5[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,900[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD="colspan: 2"]Ruột bút chì Lead vàng 0,7[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]18[/TD]
[TD="colspan: 2"]Chuốt chì Net BC9928[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]19[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút chì Net 012 có gôm[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]20[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bú chì Net 012 không gôm[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]23[/TD]
[TD="colspan: 2"]Chuốt bút chì Maped[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút dạ quang[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút dạ quang trong Toyo[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút dạ quang Thiên Long HL-03[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút dạ quang TL-HL06[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút dạ quang TL-HL07[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút dạ quang TL-HL08[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút gel (lông kim, mực nước)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông kim TL FL-04 BeBe[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút GEL04 - Dream Me[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút GEL06 - Sonate[/TD]
[TD="colspan: 2"]2,700[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút GEL07 - Roader[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút GEL08 - Sunbeam[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút GEL bấm 09 - Mater Ship[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút GEL011 Grip - MyDear[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Gel B-01 B.Master[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Gel B-03 Hi Master[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Gel B-04 Grip[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Gel B-07 X.Light[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút Gel B-08 Mazti[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút bi nước Uniball 150 0.5 (chính hãng)[/TD]
[TD="colspan: 2"]30,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút bi nước Uniball 150 0.5 loại 2[/TD]
[TD="colspan: 2"]9,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút bi nước Aihao[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút lông bảng - Mực[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Thiên Long WB-03[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Thiên Long WB-02[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Hore Loại 1[/TD]
[TD="colspan: 2"]10,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Hore Loại 2[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Thiên Long WB-09[/TD]
[TD="colspan: 2"]5,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Thiên Long WB-011[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,900[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Thiên Long WBS-01[/TD]
[TD="colspan: 2"]28,700[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông bảng Monami[/TD]
[TD="colspan: 2"]8,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Mực bút lông bảng WBI-01[/TD]
[TD="colspan: 2"]16,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút lông dầu - Mực[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông dầu Pilot[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông dầu PM-04[/TD]
[TD="colspan: 2"]7,100[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông dầu PM-07[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông dầu Kokobi[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút lông dầu Zebra[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Mực bút lông dầu PMI-01[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bút xóa - Ruột xóa[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]bút xóa Thiên Long CP02[/TD]
[TD="colspan: 2"]15,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút xóa nhật UNI[/TD]
[TD="colspan: 2"]11,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút xóa CP-05[/TD]
[TD="colspan: 2"]11,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút xóa kéo Plus mini (5mmX10m)[/TD]
[TD="colspan: 2"]11,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút xóa kéo Plus WHIPER V (5mmX10m)[/TD]
[TD="colspan: 2"]16,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút xóa kéo Plus MR605[/TD]
[TD="colspan: 2"]17,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bút xóa kéo Plus Pal[/TD]
[TD="colspan: 2"]19,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Băng trang trí Plus[/TD]
[TD="colspan: 2"]23,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Ruột xóa kéo Plus MR605[/TD]
[TD="colspan: 2"]6,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]Ruột xóa kéo Plus 5mm WHIPER[/TD]
[TD="colspan: 2"]14,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]Ruột xóa Toyo[/TD]
[TD="colspan: 2"]8,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Dụng cụ cắm bút[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Cắm bút No.168[/TD]
[TD="colspan: 2"]22,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Cắm bút 170[/TD]
[TD="colspan: 2"]26,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Cắm bút 176[/TD]
[TD="colspan: 2"]31,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Cắm bút 179[/TD]
[TD="colspan: 2"]28,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Cắm bút tròn xoay TTM 3004[/TD]
[TD="colspan: 2"]20,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]Cắm bút vuông TTM 3002[/TD]
[TD="colspan: 2"]18,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]Hộp cắm bút DT-3105[/TD]
[TD="colspan: 2"]24,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD="colspan: 2"]Hộp cắm bút Xukiva 176[/TD]
[TD="colspan: 2"]31,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD="colspan: 2"]Hộp cắm bút Xukiva 184[/TD]
[TD="colspan: 2"]34,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Gôm[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Gôm Pentel lớn[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Gôm Pentel nhỏ[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa hộp[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa hộp simili Abba 5P[/TD]
[TD="colspan: 2"]18,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa hộp simili Abba 7p[/TD]
[TD="colspan: 2"]21,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa hộp simili Abba 10p[/TD]
[TD="colspan: 2"]22,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa hộp simili Abba 15p[/TD]
[TD="colspan: 2"]25,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa hộp simili Abba 20p[/TD]
[TD="colspan: 2"]33,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa hộp KoKuYo[/TD]
[TD="colspan: 2"]23,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa hộp Plus[/TD]
[TD="colspan: 2"]48,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa còng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng ABBA 5P/7P (hai mặt si)[/TD]
[TD="colspan: 2"]22,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 (1 mặt xi) loại 2[/TD]
[TD="colspan: 2"]26,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng TL 5p/7p A4 - F4 (1 mặt xi) loại 1[/TD]
[TD="colspan: 2"]33,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng TL 5p/7p A4 - F4 (2 mặt xi) loại 2[/TD]
[TD="colspan: 2"]27,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng TL 5p/7p A4 - F4 (2 mặt xi) loại 1[/TD]
[TD="colspan: 2"]34,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng KịngJim 5P/7P A4 - F4[/TD]
[TD="colspan: 2"]37,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng Plus 5p/7p A4 - F4[/TD]
[TD="colspan: 2"]52,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng KoKuYo 5p/7p A4 - F4[/TD]
[TD="colspan: 2"]41,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa kiếng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa kiếng A3[/TD]
[TD="colspan: 2"]128,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa kiếng A4 VN 1.5mm[/TD]
[TD="colspan: 2"]64,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa trình ký[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa trình ký đôi A4 Simili[/TD]
[TD="colspan: 2"]11,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa trình ký đơn A4 Simili[/TD]
[TD="colspan: 2"]9,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa trình ký mica A5[/TD]
[TD="colspan: 2"]17,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa trình ký mica A4[/TD]
[TD="colspan: 2"]22,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa lá - Bìa nút[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa nút A4 My Clear[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa nút My Clear F4[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa lá A4 TL-E310[/TD]
[TD="colspan: 2"]1,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa cây - Bìa acco[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa cây Trà My[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa cây Thiên Long A4-RC01[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa cây Thiên Long A4-RC02[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa cây Thiên Long A4-RC03[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Acco Thiên Long PPFFA4[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Acco Thiên Long Report File A4-RFA4[/TD]
[TD="colspan: 2"]4,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Acco Trà My[/TD]
[TD="colspan: 2"]3,200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bìa nhẫn - Bìa kẹp[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long ORing 25 - RB01[/TD]
[TD="colspan: 2"]13,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long ORing 30 - RB02[/TD]
[TD="colspan: 2"]12,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long ORing 35 - RB03[/TD]
[TD="colspan: 2"]15,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long DRing 30 - DRF01[/TD]
[TD="colspan: 2"]14,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long DRing 35 - DRF02[/TD]
[TD="colspan: 2"]14,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long DRing 40 - DRF40[/TD]
[TD="colspan: 2"]25,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long 2Ring 20 - 2RF20[/TD]
[TD="colspan: 2"]19,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Nhẫn Thiên Long 2Ring 26 - 2RF26[/TD]
[TD="colspan: 2"]24,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Kẹp Thiên Long CF-01[/TD]
[TD="colspan: 2"]24,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa Kẹp Thiên Long CF-02[/TD]
[TD="colspan: 2"]18,300[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa 1 kẹp Trà My A4[/TD]
[TD="colspan: 2"]12,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa 2 kẹp Trà My A4[/TD]
[TD="colspan: 2"]15,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng nhẫn Plus D-Ring[/TD]
[TD="colspan: 2"]27,600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bìa còng nhẫn Plus 2-Ring[/TD]
[TD="colspan: 2"]29,800[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bấm kim[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim số 10 Plus PS 10E[/TD]
[TD="colspan: 2"]25,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim số 3 Eagle 207[/TD]
[TD="colspan: 2"]28,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim KW Trio 50 LA[/TD]
[TD="colspan: 2"]247,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim KW Trio 50 SA[/TD]
[TD="colspan: 2"]165,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim KW-Tri 50LA chính hãng[/TD]
[TD="colspan: 2"]380,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim KW-Tri 50SA chính hãng[/TD]
[TD="colspan: 2"]280,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim số 3[/TD]
[TD="colspan: 2"]35,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm kim số 10 KW-Trio 5106[/TD]
[TD="colspan: 2"]22,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Bấm lỗ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm 2 lỗ Eagle 837[/TD]
[TD="colspan: 2"]34,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm 2 lỗ KW Trio 978[/TD]
[TD="colspan: 2"]62,500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm 2 lỗ KW 96PO[/TD]
[TD="colspan: 2"]76,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Bấm 2 lỗ KW Trio 9060[/TD]
[TD="colspan: 2"]27,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 2"]Ghi chú:[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]+ Giá chỉ mang tính tham khảo, Vui lòng liên hệ với Phòng bán hàng của chúng tôi để có giá chính xác hơn lúc mua hàng.
+ Chi phí giao hàng, lắp đặt sản phẩm, bảo hành, bảo trì tận nơi lắp đặt sẽ được thoả thuận trước khi quý khách thanh toán.
+ Để xem thêm chi tiết các sản phẩm vui lòng truy cập vào website: www.tictacco.net
+ Vui lòng gọi lại cho chúng tôi để có thêm chi tiết và được giá tốt nhất khi mua hàng.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]VĂN PHÒNG PHẨM TICTAC CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ LƯU TÂM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]