0962 53 7777 giá: 16tr.

0916 74 6666 giá: 28tr.
0934 13 6789 giá: 17tr.
0917 69 6789 giá: 22tr.
0915 27 6789 giá: 22tr.
0938 27 6789 giá: 22tr.


0964 99 3333 giá: 20tr.
09 4321 7777 giá: 25tr.
0903 145 999 giá: 9tr.
0903 02 1999 giá: 9tr.


Sim trả trước, sang tên nhanh gọn
Bác nào kết alo Mr Dũng: 0984113333 - 0917696789