Như tiêu đề e cần đấu số : 0968.192.192 tình trạng đang còn nằm trong kho vt
bên kho số ae nào đấu đk báo giá giúp e tại topic or 092.789.1992 ak
tks ae đã đọc tin !!!