CHO THUÊ CÁP LẬP TRÌNH PLC.


- Cáp PLC s7-200/300/400: 500k/tháng- Cáp PLC s7-200 (cáp chính hãng): 400k/tháng
- Cáp PLC s7-200 (cáp TQ): 100k/tháng
LH: 0935.911.775 (T.TRINH)
Email: tranvantrinh1976@gmail.com
Chi tiết tại: https://www.facebook.com/chothueplc