ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PHÚ HẢI
SANG TRỌNG - PHONG CÁCH - LỊCH SỰ
HOTLINE : 0972690610 - 02403856218
WEBSITE : [URL="http://bobanghe.com/"]http://bobanghe.com[/URL]
WEBSITE : [URL="http://noithatphongkhach.net/"]http://noithatphongkhach.net[/URL]
Địa chỉ : Làng nghề Tam Sơn - TX Từ Sơn - TP Bắc Ninh
Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh :
Số 84/19 đường Hòa Hưng F13 Q10 - ĐT 0977.558.168

Bộ bàn ghế phòng khách
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-phong-khach-au-a-tay-hop-msau-3a/"]Bộ bàn ghế phòng khách[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-minh-quoc-hong-kham-oc-mhc02/"]Bộ bàn ghế[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-go-noi-that-bo-ban-ghe-ho-phu-go-trac-vai-12-gt01/"]Đồ gỗ nội thất[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-minh-quoc-go-nu-nghien-ms-ng-09/"]Bộ bàn ghế minh quốc[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-minh-quoc-chim-go-huong-c10mhc01/"]Bộ bàn ghế gỗ hương[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-go-cao-cap-bo-ban-ghe-hop-trong-go-huong-ht03/"]Đồ gỗ cao cấp[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-minh-quoc-chim-go-huong-c10mhc01/"]Bộ bàn ghế gỗ hương[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-go-noi-that-bo-ban-tron-go-lu-bt01/"]Đồ gỗ nội thất[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-minh-quoc-go-nu-nghien-ms-ng-09/"]Bộ bàn ghế gỗ nu[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-go-cao-cap-bo-ban-ghe-hop-trong-go-mun-ht01/"]Bộ bàn ghế phòng khách gỗ mun[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-go-cao-cap-bo-ban-ghe-rong-bao-dinh-dr06/"]Bộ [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-phong-khach-minh-quoc-go-cam-thi-ms-ct01/"]Bộ bàn ghế đồng kỵ[/URL] bàn ghế rồng đỉnh[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-noi-that-cao-cap-bo-minh-quoc-voi-go-mun-vai-12-qv07/"]Nội thất cao cấp[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-noi-that-bo-minh-quoc-dao-go-nu-nghien-ms-ng-04/"]Bộ bàn ghế gỗ Nu nghiến[/URL]
Kệ ti vi gỗ hương
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/ke-ti-vi-go-huong-man-hinh-phang-3-cuc-c04/"]Kệ ti vi gỗ hương[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/tu-ti-vi-cot-nho-soc-go-nu-nghien-tvn3/"]Tủ ti vi[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/ke-tivi-man-hinh-phang-lcd-3-cuc-c05/"]Kệ Ti Vi Màn hình phẳng[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/ke-ti-vi-tu-ti-vi-kham-oc-cot-nho-soc-tv1a/"]Kệ TiVi gỗ gụ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/ke-tivi-tu-tivi/"]Kệ để tivi[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/tu-ti-vi-cot-nho-soc-go-nu-nghien-tvn3/"]Tủ Vô tuyến[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/ke-de-ti-vi-tu-ti-vi-kham-oc-hoa-la-tay-tvh5/"]Kệ Ti Vi[/URL]
Bộ Tam đa Phúc Lộc Thọ
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-tam-da-ba-ong-phuc-loc-tho-go-huong-td03/"]Bộ Tam đa[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-tam-da-ba-ong-phuc-loc-tho-go-huong-td03/"]Ba Ông Phúc Lộc Thọ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/ong-tam-da-phuc-loc-tho-go-pomu-td04/"]Ông Tam Đa[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-tam-da-phuc-loc-tho-go-huong-td04/"]Bộ Tam đa Phúc lộc thọ[/URL] / [URL=”http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/ong-tam-da-phuc-loc-tho-go-pomu-td04/”]Ba [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-phong-khach-au-a-tay-hop-msau-3a/"]Bộ bàn ghế phòng khách[/URL] Ông Tam đa[/URL]
Đồng hồ - Đồng hồ đứng
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/dong-ho-dung-dong-ho-cay/"]Đồng hồ cây[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/dong-ho-dung-dong-ho-cay/"]Đồng hồ đứng[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/dong-ho-co-kieu-phap-dh06/”]Đồng hồ cổ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/dong-ho-cuu-rong-may-dien-tu-dh17/"]Đồng hồ[/URL]
Sập gụ - Sập khảm trai
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/sap-gu-tu-che/"]Sập gụ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/sap-gu-kham-trai-sap-kham-canh-sg11/"]Sập gụ khảm trai[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/sap-gu-kham-trai-sap-kham-canh-sg11/"]Sập gụ khảm[/URL]
Bàn thờ chạm Tứ linh
[URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/tu-tho/"]Tủ thờ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/tu-tho-go-cam-lai-kham-oc-tt10/"]Tủ thờ khảm ốc[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/ban-tho/"]Bàn thờ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/ban-tho-tu-linh-ho-phu-st08/"]Bàn thờ tứ linh[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/an-gian-minh-moc-sap-tho-st16/"]Án gian[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/sap-tho-an-gian-cham-hoa-van-st03/"]Sập thờ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/tu-tho-go-huong-trien-tu-linh-tam-da-tt8/"]Tủ thờ gỗ hương[/URL]
Bàn thờ Thần tài
[URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/ban-tho-ong-dia-ban-tho-than-tai/"]Bàn [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-go-noi-that-bo-ban-ghe-ho-phu-go-trac-vai-12-gt01/"]Đồ gỗ nội thất[/URL] thờ thần tài[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/ban-tho-ong-dia-ban-tho-than-tai-tt9/"]Bàn thờ ông địa[/URL]
Tủ Rượu - Tủ Góc
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/tu-goc-tu-goc-bay-ruou-tg03/"]Tủ góc[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/tu-dung-ruou-tu-ruou-tr03/"]Tủ đựng rượu[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/tu-ruou-tu-bay-ruou/"]Tủ rượu[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/tu-ruou-tu-bay-ruou/"]Tủ bày rượu[/URL]
Tủ Quân áo - Tủ đựng quần áo - Tủ áo hoa lá tây
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/tu-quan-ao/"]Tủ quần áo[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/tu-quan-ao/"]Tủ đựng quần áo[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/tu-quan-ao/tu-ao-4-buong-4-canh-t4b02/"]Tủ áo[/URL]
Giường ngủ
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/giuong-ngu/"]Giường ngủ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/giuong-giuong-xoai-gk2/"]Giường[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/giuong-go-giuong-xoai-gk1/"]Giường gỗ[/URL]
Bàn phấn trang điểm
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/ban-phan-ban-phan-trang-diem-tu-phan-bp10/"]Bàn phấn[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/ban-trang-diem-ban-phan-trang-diem/"]Bàn phấn trang điểm[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-ngu/ban-phan-ban-phan-trang-diem-tu-phan-bp07/"]Tủ phấn[/URL]
Bộ bàn ghế phòng ăn
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-an/bo-ban-an-bau-duc-10-mon-ba-06-10/"]Bộ bàn ăn[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-an/ban-an-ban-tron-7-mon-bt-08-7/"]Bàn ăn[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-an/bo-ban-ghe-phong-an-kieu-bau-duc-ba15/"]Bộ bàn ghế phòng ăn[/URL]
Gương treo tường
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/guong-tuong-guong-treo-tuong-gt-08/"]Gương tường[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/guong-tuong-kham-oc-gt-03/"]Gương[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/guong-treo-tuong/"]Gương treo tường[/URL]
Đôi lọ Lộc bình gỗ
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/doi-lo-loc-binh-cham-ba-mat-lb19/"]Đôi Lọ Lộc bình[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/doi-loc-binh-cham-tu-qui-cham-canh-ct17/"]Đôi Lộc Bình[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/loc-binh-go-nu-loc-binh-lbn05/"]Lộc bình gỗ Nu[/URL]
Giá Cắm Ngà voi
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/gia-nga-gia-de-nga-voi-gn01/"]Giá ngà[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/gia-de-nga-voi-gia-cam-nga-voi-gn06/"]Giá để ngà voi[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/gia-de-nga-voi-gia-cam-nga-voi-gn02/"]Giá cắm ngà voi[/URL]
Bộ Hoành phi câu đối
[URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/bo-hoanh-phi-cau-doi-cuon-thu-go-gu-hp01/"]Bộ Hoành phi câu đối[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/ban-tho-tu-tho-do-tho-cung/hoanh-phi-cau-doi/"]Hoành phi câu đối[/URL]
Đồ gỗ Đồng kỵ - Bộ bàn ghế đồng kỵ
[URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/do-go-cao-cap-bo-ban-ghe-quoc-trien-go-nu-vai-12-qtn03/"]Đồ Gỗ Đồng Kỵ[/URL] / [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-phong-khach-minh-quoc-go-cam-thi-ms-ct01/"]Bộ bàn ghế Đồng Kỵ[/URL]

[IMG]http://i1115.photobucket.com/albums/k558/phuhaits/big_172365_40_BK4.jpg[/IMG]