0987.940.888
tình trạng sim : nguyên kít mãi mãi
giá : 4,3tr
giá chuẩn mmc
call 0967.886.888 - 016.88888.444