Chán không chơi nữa bán hồ cá + chân + đèn + bình o xi như hình
Ngang 8 cao 6 tấc, kiến 10 ly, hồ đặt.
liên hệ: 0904254738 (chú Linh)
500K Fix
(nha doi dien khu cong nghiep Tan BINH)