- SSD Corsair Force GT 120Gb/Sata3/Đọc 555/Ghi 525 => Giá :2tr7
- SSD Corsair Force GT 180Gb/Sata3/Đọc 555/Ghi 525 => Giá :3tr5
- SSD Corsair Force GT 240Gb/Sata3/Đọc 555/Ghi 525 => Giá :4tr2
- SSD Corsair 3 Force 240Gb/Sata3/Đọc 555/Ghi 525/7mm => Giá : 3tr9
- SSD Corsair Force GS 180Gb/Sata3/Đọc 555/Ghi 525/7mm =>Giá:3tr5
- SSD Corsair Force GS 240Gb/Sata3/Đọc 555/Ghi 525/7mm =>Giá:4tr2
----------------------------------
SSD Crucial - New 100%, Bảo hành 36 tháng

- SSD CRUCIAL M4 - 64GB/Sata3/Đọc 500/Ghi 260 => Giá : 1tr6
- SSD CRUCIAL M4 - 128GB/Sata3/Đọc 500/Ghi 260 => Giá : 2tr550
- SSD CRUCIAL M4 - 256GB/Sata3/Đọc 500/Ghi 260 => Giá : 3t7
- SSD CRUCIAL M4 - 512GB/Sata3/Đọc 500/Ghi 260 => Giá : 7tr7

SSD CRUCIAL M4 mSATA 6Gb/s (Loại Ultrabook)
- SSD Crucial M4 - mSATA - 256GB/Sata3/Đọc 500/Ghi 260=> Giá : 4tr4
- SSD Crucial M4 - mSATA - 128GB/Sata3/Đọc 500/Ghi 260 => Giá : 3tr1

----------------------------------
SSD ADATA - New 100%, Bảo hành 36 tháng

- SSD ADATA Premier Pro SP900 64GB/Sata 3/ Đọc 550/Ghi 505 => Giá : 1tr750
- SSD ADATA Premier Pro SP900 128GB/Sata3/ Đọc 550/ Ghi 520 => Giá : 3tr
- SSD ADATA S510 Series 2.5" 120GB SATA3/ Đọc 550/Ghi 510 => Giá :2tr7

----------------------------------

SSD Hynix - New 100%, Bảo hành 36 tháng
- SSD SK Hynix - 256Gb/Sata3/Đọc 510/Ghi 470=> Giá: 3tr9


----------------------------------
SSD Sandisk - New 100%, Bảo hành 36 tháng
- SSD SanDisK Extreme- 120gb/Sata3/Đọc 550/Ghi 520 => Giá 2tr6
- SSD SanDisK Extreme- 240GB/Sata3/Đọc 550/Ghi 520 => Giá 3tr8

- SSD SanDisK - 128GB/Sata3/Đọc 490/Ghi 350 => Giá 2tr6
- SSD SanDisK - 256GB/Sata3/Đọc 490/Ghi 350 => Giá 3tr8

----------------------------------
SSD Plextor - New 100%, Bảo hành 36 tháng

- Ổ Cứng SSD Plextor M5S - 128GB 6Gb/s/Đọc 520/Ghi 200=>Giá : 2tr7
- Ổ Cứng SSD Plextor M5S - 256GB 6Gb/s/Đọc 520/Ghi 390=>Giá : 4tr9

----------------------------------
SSD Kingston - New 100%, Bảo hành 36 tháng

- Kingston SSDNow V300 - 60GB/Sata3/Đọc 450/Ghi 450 => Giá : 1tr8
- Kingston SSDNow V300 - 120GB/Sata3/Đọc 450/Ghi 450 => Giá : 2tr5
- Kingston SSDNow V300 - 240GB/Sata3/Đọc 450/Ghi 450 =>Giá : 3tr7
===============