Mình có 3 cặp Lục bình như hình, kẹt tiền thanh lý 2,5 triệu/1 cặp
Kích thước : Cao 67cm, đường kính 20cm