Còn mấy sim, thanh lý nốt.
Lô 1
1/ 0965.168.486
2/ 0966.526.286
3/0966.485.568
4/0127.3377.333--tài khoản 50k
giá lô 250k/sim
Lô 2
4/0967.23.1989—giá 1tr5
5/0967.69.1986=09.676.919.86 giá 1tr8
giá cả cặp 2tr9

CHỈ NHẬN CHỐT.
Kết call 0983.795.000. thanks