Truong mam non nang hong
cach duong nguyen van linh 12km
gan khu cong nghiep hiep phuoc nha be( lo 17-18 khu cong nghiep long hau)
nha 4lau,co san choi cho be, dang hoat dong
ban cong viec di dinh cu nuoc ngoai
can sang nhuong. Lien he co hong 0904482007