toàn bộ là sim sinh viên nguyên kít chưa kit hoạt .nếu kít hoạt nên thì cộng thêm tiền .
cả lô giá 5tr5.ai kết call chữ ký nhé
979,316,669
975,209,686
968,889,598
979,889,919
969,345,586
968,009,000
989,162,169
968,150,660
969,886,551
969,089,866
979,330,388
989,682,359
962,739,939
978,699,386
968,654,993
969,888,500
988,747,386
983261881
988268000
979,238,858