mình có 1 e gà nồi trạng là 2k3 gà điều bông bổn đồng tháp chân trắng mỏ trắng đuôi lao 100% rất mong ae ủng hộ mình nha mình ở quận 6 còn đây là số dt mình 0908425138 no(msm) alo mình có thể fix tiền xăng cho ae còn đây là mình e nó mình nói trên[IMG][/IMG]