Khong co thoi gian cham soc nen can tim nha moi chobe vên 2 thang tuoi da chich đây du.be an uong rat dê,than thien va rat nghich ngom.gia cho be ra di la 1,5 tr.mong be tim duoc chu moi som.0989962102 tan binh.minh k bik dang hinh ai can minh gui mail hinh