Tình hình là em có 1 con ai phôn 5 màu đen thùi lùi 16g, bán. . .
Giá: 10.800.000d
A Giang 0932.062 441
268/13 Nguyen Thai Binh, P.12, Q. TB, Yahoo chat: teo_euro

Cấu hình và dung nhanh em nó: